fbpx Skip to content
privacy
Image: Ben Ostrowsky (Flickr)

DISCLAIMER

Al het onderstaande is van toepassing op de website ThailandMagazine.com. Door deze website te bezoeken, ga je akkoord met deze disclaimer.

Er wordt veel tijd besteed aan het bedenken en uitwerken van de content op deze website. Toch is het mogelijk dat gepubliceerde artikelen onjuistheden bevatten of niet helemaal volledig zijn.

Aan de inhoud van ThailandMagazine.com kunnen dan ook geen enkele rechten ontleend worden. ThailandMagazine.com is niet aansprakelijk voor (in)directe schade die het gevolg zijn door het gebruik van ThailandMagazine.com. En we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen.

Privacy policy

De nieuwe AVG wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is vanaf 25 mei 2018 van toepassing. WPjournalist heeft een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten. ThailandMagazine.com maakt gebruik van Google Analytics maar heeft de gegevens van de bezoekers via Google Analytics laten anonimiseren. De volgende maatregelen zijn hiervoor genomen:

 • Het ‘amendement gegevensverwerking’ voor het account van ThailandMagazine.com is geaccepteerd
 • Het IP-adres van ThailandMagazine.com is geanonimiseerd
 • Gegevens delen met Google is uitgezet
 • Gegevens delen met Google voor advertentiedoeleinden is uitgezet
 • De optie voor User ID’s is uitgeschakeld

Producten & diensten

Op ThailandMagazine.com verschijnen regelmatig artikelen waarin producten of diensten worden genoemd.

ThailandMagazine.com garandeert en/of ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op deze site. Noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. ThailandMagazine.com behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Affiliates

ThailandMagazine.com maakt gebruik van affiliate links. Wanneer een lezer via de desbetreffende link een product aanschaft kan ThailandMagazine.com daar een bepaald percentage van krijgen.

Het maakt voor de aankoop van de gebruiker qua prijs geen verschil, je betaalt zelf niet meer wanneer je via de affiliate links van ThailandMagazine.com koopt of bestelt.

Privacy verklaring

ThailandMagazine.com, gevestigd aan Anna Maria van Schuurmanstraat 25, 2331 DC Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

ThailandMagazine.com
Anna Maria van Schuurmanstraat 25
2331 DC Leiden
disclaimer@thailandmagazine.com
0031 (0)6 2956 3466

Ilonka Hendriks is de Functionaris Gegevensbescherming van ThailandMagazine.com. Zij is te bereiken via disclaimer@thailandmagazine.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ThailandMagazine.com verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je onze diensten gebruikt en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

IP-adres

Als je een reactie op onze website zet, wordt je IP-adres opgeslagen en verwerkt.

E-mailadres

Als je een reactie op onze website zet of wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief verwerken wij je e-mailadres.

Voor-/achternaam

Als je een reactie achterlaat op onze website of als je je voor onze nieuwsbrief aanmeldt, verwerken wij je voor- en/of achternaam.

Internet Browser en type apparaat

Google Analytics biedt de mogelijkheid om te zien welke browser en welk apparaat bezoekers gebruiken. Deze informatie hebben wij helemaal anoniem gemaakt doordat wij geen IP-adressen verzamelen. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

Delen van persoonsgegevens met derden

ThailandMagazine.com verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ThailandMagazine.com verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • ThailandMagazine.com analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van content, producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren en behoefte

Geautomatiseerde besluitvorming

ThailandMagazine.com neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ThailandMagazine.com) tussen zit.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

ThailandMagazine.com gebruikt alleen technische,functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

ThailandMagazine.com heeft een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten. ThailandMagazine.com maakt gebruik van Google Analytics maar heeft de gegevens van de bezoekers via Google Analytics laten anonimiseren. De volgende maatregelen zijn hiervoor genomen:

 • Het ‘amendement gegevensverwerking’ voor het account van ThailandMagazine.com is geaccepteerd
 • Het IP-adres van ThailandMagazine.com is geanonimiseerd
 • Gegevens delen met Google is uitgezet
 • Gegevens delen met Google voor advertentiedoeleinden is uitgezet
 • De optie voor User ID’s is uitgeschakeld

Hierdoor kunnen deze gegevens niet gebruikt kunnen worden om jou als individu te identificeren. Wij delen deze informatie niet met derden waaronder ook niet met medewerkers van Google.

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ThailandMagazine.com en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar disclaimer@thailandmagazine.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken op jouw verzoek. ThailandMagaizne.com wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Contact met de autoriteit persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ThailandMagazine.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via disclaimer@thailandmagazine.com of bel met Roderick op nummer 06 2956 3466.

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– IP-adres

– Internetbrowser en apparaat type

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige neem dan contact met ons op via disclaimer@thailandmagazine.com dan verwijderen wij deze informatie.

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– ThailandMagazine.com volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze content, producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ThailandMagazine.com bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

Duur

Onbeperkt

Reden

Wanneer je een reactie achterlaat op onze website worden jouw gegevens (naam, e-mailadres, website) bewaard totdat deze reactie wordt verwijderd.

Gegevens

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

Duur

Onbeperkt

Reden

Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief worden jouw gegevens (naam, e-mailadres, website) bewaard totdat je je weer afmeldt voor onze nieuwsbrief.

Zoals eerder in deze privacyverklaring genoemd: om je gegevens in te zien en/of te (laten) verwijderen, neem contact op met disclaimer@thailandmagazine.com. Wij reageren uiterlijk binnen 31 dagen.

Back To Top